Server Zvědavec jak ho neznáte

Mnoho lidí na internetu dříve či později nalezne odkaz na server nazývající se Zvědavec. Po seznámení se s texty publikovanými tímto serverem a s názory jeho čtenářů v diskuzích pod nimi leckoho napadne otázka: Co je to zač tenhle server? Jaký je jeho účel, proč byl zřízen a kdo platí jeho provoz?

Pokusíme se kladené otázky zodpovědět:

Hlavním smyslem existence tohoto serveru je: Monitorovat v internetovém prostoru jednotlivé osoby protižidovského zaměření.

Zjišťovat identitu těchto osob. Toto se děje zaznamenáváním IP adres čtenářů, umísťováním tzv. coockies do jejich počítačů pro lepší sledování s eventuelní možností umisťování sledovacího software do jejich počítačů (tím mají zainteresované osoby přístup k souborům na vašem počítači a mohou s nimi libovolně nakládat). Pro tento účel jsou také archivovány jejich příspěvky pro eventuelní širší analýzu osobnosti sledovaného čtenáře.

Pro účely vytvoření psychologického profilu návštěvníka serveru je také na spodní části titulní strany Zvědavce odkaz na pornografické fotografie. Střídají se pravidelně fotografie nahých žen a nahých mužů, aby se ze sledovacích záznamů zjistilo, kdo jaké fotografie prohlížel a jak dlouho tu kterou konkrétní fotografii.

Prostě jsou zaznamenávány veškeré činnosti návštěvníků na serveru Zvědavec. Z těchto záznamů se dá například snadno vyhodnotit, zda návštěvník není homosexuál, nebo třeba zda se orientuje na snímky velmi mladých dívek, či zda má jinou odchylku. Třeba i drobná úchylka v iritaci spodním ženským prádlem se dá vysledovat, když si návštěvník z výběru fotografií volí pro detail na tyto konkrétní snímky.

Sledováním četnosti návštěvnosti jednotlivých článků a sledováním aktivity v diskusních fórech jsou zjišťovat zvyky, koníčky, způsob života, ekonomická situace a intelektuální úroveň čtenářů tohoto serveru.

Články se na Zvědavci proto pravidelně tématicky střídají, aby se z "respondentů" vytěžilo co nejvíce. Jejich vztah k Izraeli, USA, náboženství, sexu, přírodě atd. Aby se zjistilo, čeho se obávají a naopak to, jaké jsou jejich záměry či ambice.

Proto dalším účelem tohoto serveru je provokovat.

To za účelem vyvolat u čtenářů akci a tuto zaznamenat a následně vyhodnotit. V této souvislosti je naprosto patrné, že šéfredaktor Stwora vyhazuje a cenzuruje ty osoby, které věrohodně vyvrátí tyto cílené provokace. Tím totiž škodí jeho "úkolu" a tímto úkolem je shromažďovat informace o těch, kdo mají antisemitské projevy.

Dalším účelem serveru Zvědavec je vyvolávat u odpůrců Izraele a jeho nepřátel systematicky strach.

To provádí Zvědavec tak, že neustále dokola odkazuje na události vyvolávající strach. Neustále poukazuje na nebezpečí omezení svobody slova, vymýšlí si neuvěřitelné způsoby sledování obyvatelstva kýmsi mocným. Třeba čipy zabudovanými v penězích, nebo implantovanými pod kůži atd.

Dále Zvědavec neustále vyhrožuje válkou, která nás údajně nemine za špatná rozhodnutí státníků, omílá dokola chyby politiků a předvídá ekonomickou katastrofu lidstva, ekologickou katastrofu lidstva, biologickou katastrofu z uniklých vojenských projektů (pochopitelně armády USA nebo Izraele) a všechny možné i nemožné katastrofy. A tak dále a tak podobně. Optimistické a pozitivní články se na Zvědavci opravdu nevyskytují často, ale to je účel.

Činnost tohoto serveru je určena pro český a slovenský jazykový prostor a má za úkol přitáhnout pozornost a mapovat názory obyvatel jak obou zmíněných zemí, tak i názory osob, které z obou zemí emigrovaly do zahraničí. Podobné servery jako Zvědavec jsou vytvořeny prakticky ve všech významnějších jazycích za stejným účelem jako má Zvědavec a jaké byly výše zmíněny. Tyto servery si mezi sebou navzájem přebírají texty, které jsou stwořeny přímo za účelem výše zmíněných skutečností.

Vladimír William Stwora je krycí jméno dobrovolníka Mossadu českého původu, který se do Čech dostal podle jeho vzhledu z chazarské oblasti. Jeho hlava je na temeni plešatá od nošení jarmulky - takzvaného šábesdeklu.

Podle toho, jakým způsobem plní svůj úkol je nepochybné, že spadá přímo pod jedno z osmi oddělení Izraelské tajné služby Mossad.

Jde o Oddělení sběru informací. Toto oddělení je největší ze všech. Zodpovídá za špionážní operace, řídí operační důstojníky a agenty. Speciálně oddělení LAP (Lohamah Psichologit) zodpovídá za psychologické operace, propagandu a krytí operací. Podobných dobrovolníků jako je Vladimír William Stwora využíval Mossad po celou svou historii. V době před příchodem internetu využíval Mossad nastrčených novinářů a spisovatelů. S rozšířením internetu vznikly požadavky monitorovat i tento prostor a tak byla pomocí židovských dobrovolníků vytvořena síť serverů, jako je Zvědavec v různých zemích.

A proč je hlavní organizátor dislokovaný v Kanadě? To proto, že získat kanadské pasy bylo pro Mossad vždy nejjednodušší. To popsal přeběhlík od Mossadu agent Hoy Ostrovsky ve své knize "Lstí a klamem" velmi přesně a podrobně.

Výsledky této "operace" Mossadu jsou však darebné. Za celé trvání akce po několika letech došlo vedení Mossadu k závěru, že tato akce je naprostým fiaskem. Monitoring názorů čtenářů Zvědavce nepřinesl žádné výsledky. Neodhalil žádné aktivity, které by směřovaly k nějaké akci. Naopak se potvrdilo, že naprostá většina čtenářů se omezuje jen na verbální útoky proti Izraeli a proti Židům a to ještě nevalné úrovně. Na tomto se podílí zejména to, že jde o lidi nepříliš inteligentní ani vzdělané a tudíž logicky i s nepříliš dobrou ekonomickou situací, kteří si svými výpady pouze hojí své mindráky.

Proto financování akce z Izraele je nyní téměř nulové. V té době dobrovolník s krycím jménem Stwora zahájil sbírkovou akci na svou provokační činnost.

Na tom jsou paradoxní dvě skutečnosti. Obyčejní zoufalci, kteří finančně přispívají Zvědavci z toho mála, co mají, jenom proto, že nenávidí monopoly, které podle jejich mínění ovládají jen Židé, tak vlastně podporují Stworovi jeho provokativní činnost. Platí si vlastně sami činnost, která má za úkol je monitorovat, provokovat a zastrašovat.

Toto je pro Izraelský Mossad naprosto normální metoda. Lstí a klamem je heslo Mossadu a na Zvědavci se ho podařilo naplnit mírou vrchovatou.

Je škoda, že lidé ještě dávají peníze na tyto provokativní akce, jakoby Izrael dostával malou finanční pomoc z USA. Přitom je na světě tolik trpících dětí a také zvířat v útulcích, které bývají zbytečně utraceny jen proto, že na jejich stravu nejsou peníze. Opravdu si myslíte, že podporovat tyto projekty Mossadu je lepší, než třeba pomoci těm, kteří to opravdu potřebují?

Další typickou Stworovou akcí bylo zpoplatnění starších článků. Za přístup ke starším článkům, které mu zaslali zdarma přispěvatelé nebo které někde opsal, vyžaduje od čtenářů peníze. Nepřipomíná vám to něco?

Není tajemstvím, že tajné služby disponují látkami, které mají možnost poškodit nevratně centrální nervový systém toho, komu jsou podány.

Je známo, že vědci v laboratořích Izraelského Institutu pro Biologický Výzkum (I I Bi R - Israeli Institute for Biological Research) v Nes Ziona nedaleko Tel Avivu patří k nejlepším na světě ve svém oboru. Vědci zde zkoumají smrtící toxiny, které by mohl Mossad využívat při speciálních operacích. Je nepochybné, že spektrum metod, které Mossad ke svým operacím využívá je vskutku široké.

Jedná se nejčastěji o látky odvozené z toxinů, jejich nejznámějším protagonistou je botulotoxin. Deriváty tohoto toxinu mají sníženou jedovatost a naopak zvýšenou schopnost poškozovat trvale neurony.

Po podání přiměřené dávky člověk pociťuje nevolnost, která trvá až dva dny. Po této době si hůře zapamatovává nové informace, má trvale sníženou schopnost učit se a trvale sníženou schopnost formulovat své myšlenky.

Nejsou žádné přímé důkazy pro to, že přispěvatelé Nohejl, Peleška a Ruda (emigrant do Kanady z Jablonce nad Nisou :) byli působení těchto derivovaných toxinů vystavení, ale jejich projev v diskusních fórech na Zvědavci je hodně podobný jejich účinkům. Dále přispěvatelé Karel z Čech, Trodas, Vodník a někteří další, vykazují určité symptomy. Ostatní by si měli dát velký pozor, co kde pozřou a zda jim potrava nebyla záměrně toxikována! Pro specialisty Massadu je stejně jednoduché otevřít dveře vašeho bytu jako dveře vaší ledničky.

Toto je celá pravda o Zvědavci a jeho účelu.

PS: Pokud tato stránka zmizí, je nejvýše pravděpodobné, že Mossad a nebo jeho složky provedly akci za účelem umlčet šíření pravdy o jejich projektu Zvědavec a že má tato organizace dlouhé prsty snad nikdo nepochybuje.

 

(Své připomínky a podněty zasílejte na info@zvedavec.nazory.cz)

(v.1.3)

TOPlist